ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ดินยิ้มแย้ม คนแย้มยิ้ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนพล สายธรรม
เจ้าของผลงานร่วม สมบัติ เตปิน , ศิวพร สุวรรณ , อุทิศ สายธรรม
คำสำคัญ มหัศจรรย์ดินยิ้ม;การปั้นดินเผา;หมู่บ้านรอยยิ้ม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ดินยิ้มแย้ม คนแย้มยิ้ม ธุรกิจงานปั้น จุดเปลี่ยนทางความคิดสู่งานปั้น เป็นอาชีพรูปแบบการปั้นดินเผาของแต่ละคน เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ธุรกิจชุมชนควบคู่คุณธรรมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาของมหัศจรรย์ดินยิ้ม,ดินยิ้มได้, หมู่บ้านรอยยิ้ม, ตุ๊กตาปั้นดินเผา, ประติมากรรมดินเผา,เทศบาลตำบลสันผักหวาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ymsRHP2HfJ0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ดินยิ้มแย้ม คนแย้มยิ้ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง