ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดีย "การพัฒนาการเรียนรู้ครูการศึกษาพิเศษโดยใช้เกมส์และการละเล่นพื้นบ้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมเกตุ อุทธโยธา
คำสำคัญ สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดีย;การเรียนรู้ครูการศึกษาพิเศษ;เกมส์และการละเล่นพื้นบ้าน
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดีย "การพัฒนาการเรียนรู้ครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และการละเล่นพื้นบ้าน "การพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับเด็กที่มีภาวะออทิซึมโดยจะนำเอาเกมส์และการละเล่นพื้นบ้านเข้ามาเป็นกิจกรรมหนึ่งในชั่วโมงอิสระสำหรับเด็กนักเรียน เพราะการละเล่นดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนานที่โรงเรียนสอนอยู่ในตอนนี้ และในปัจจุบันมีผลออกมาว่า การละเล่นดังกล่าวสามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับเด็กที่มีภาวะออทิซึมได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Lf4k5d9Uv3Y
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดีย "การพัฒนาการเรียนรู้ครูการศึกษาพิเศษโดยใช้เกมส์และการละเล่นพื้นบ้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง