ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฉลาดล้ำโลก แก้ปัญหาดินเค็ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เฉลิมพล เกิดมณี
คำสำคัญ ฉลาดล้ำโลก;ปัญหาดินเค็ม
หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาและชีวเคมี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค ได้ร่วมกับภาควิจัยและเอกชนอย่างกรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดมหาชน และบริษัทเกลือพิมายจำกัด ในการนำเอาเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ พลิกพื้นดินเค็มให้กลับมาเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Pg-xL1pS8wY
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ฉลาดล้ำโลก แก้ปัญหาดินเค็ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง