ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรไทยทางทันตกรรม : ยาสีฟันพริกพราน และน้ำยาบ้วนปากพริกพรานสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ
เจ้าของผลงานร่วม นางวีณา จิรัจฉริยากูล , ผศ.ทพญ. ดร.วรางคณา ชิดช่วงชัย
คำสำคัญ พริกพราน;ยาสีฟัน;น้ำยาบ้วนปาก;เยื่อเมือกช่องปากอักเสบ;รังสีรักษา;เคมีบำบัด;การติดเชื้อราในช่องปาก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรไทยทางทันตกรรม: ยาสีฟันพริกพราน และน้ำยาบ้วนปากพริกพรานสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรไทยทางทันต- กรรม: ยาสีฟันพริกพราน และน้ำยาบ้วนปากพริกพรานให้ได้รูปแบบที่พร้อมออกสู่ตลาด โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันพริกพราน และน้ำยาบ้วนปากพริกพรานเพื่อให้เหมาะสมในการผลิตเชิงพาณิชย์ และผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมนี้คือ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันพริกพราน และน้ำยาบ้วนปากพริกพราน ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบ และขึ้นทะเบียน อย. พร้อมออกสู่ท้องตลาด โดยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในแง่ประสิทธิภาพ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรไทยทางทันตกรรม : ยาสีฟันพริกพราน และน้ำยาบ้วนปากพริกพรานสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง