ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อรัญประเทศ ทำสวนส่งเสริมอาชีพ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อรัญประเทศ
คำสำคัญ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง;การสอนวิชาชีพเชิงเกษตรกรรม;ศาสตร์พระราชา
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ต้องการให้นำศาสตร์พระราชาแทรกเข้าไปในการสอนให้กับเด็กนักเรียน และต้องการให้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับเด็กนักเรียน จึงจัดสรรพื้นที่ 1 ไร่ ให้เป็นแปลงเกษตร ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นจะได้ลงแปลงเกษตร ได้หยิบจับและทดลองทำทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียน ผลผลิตขายได้เกือบทุกวัน โดยมีผู้ปกครองนักเรียน อาจารย์ เป็นลูกค้า จะมีบ้างก็เป็นแม่ค้าที่สัมปทานการประกอบอาหารของโรงเรียน ซื้อไว้เพื่อประกอบอาหาร เพราะผลผลิตจากโรงเรียนปลอดสาร ทั้งยังราคาถูกกว่าท้องตลาด รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เก็บเข้ากองกลางไว้ใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมทางการเกษตรทั้งหมด อีกส่วนนำไปฝากธนาคารโรงเรียนของแต่ละห้อง เมื่อจบการศึกษาแต่ละปีนักเรียนจะประชุมและสรุปความเห็นว่าจะนำเงินดังกล่าวมาแบ่งให้เท่า ๆ กัน หรือจะนำเงินไปใช้จ่ายอย่างใดก็ขึ้นกับความเห็นที่พ้องกันของเด็กนักเรียนห้องนั้น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.technologychaoban.com/young-farmer/article_53164
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อรัญประเทศ ทำสวนส่งเสริมอาชีพ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง