ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชูเกียรติ โกเเมน
คำสำคัญ ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง;การพึ่งตนเอง
หน่วยงาน ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในศูนย์อบรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสวนผักคนเมือง ดำเนินงานโดยคุณชูเกียรติ โกเเมน หรือคุณกอล์ฟ ที่นำความรู้ทั้งจากประสบการณ์ตรงเเละวิชาเรื่องจุลินทรีย์ที่เคยร่ำเรียนมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น เป้าหมายของศูนย์ คือ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นการพึ่งตนเองขั้นพื้นฐาน จัดทำเป็นนิทรรศการมีชีวิต เพื่อให้คนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของตนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ นอกห้องเรียน เป็นแหล่งพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่สนใจทั่วไป กิจกรรมของศูนย์มีทั้งการทำจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้พื้นที่ให้เหมาะสม อย่างการปลูกผักลอยน้ำ มีการเลี้ยงนกกะทาไว้เพื่อกินไข่ เพาะเห็ดในกรงสุนัขเก่า ทำน้ำยาสระผมจากมะกรูด เลี้ยงไส้เดือนในกล่องลิ้นชัก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.monmai.com/ศูนย์สุวรรณภูมิ/
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง