ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เส้นใยแบบแกน-เปลือกจากพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีแลคติกแอซิดสำหรับปุ๋ยปลดปล่อยช้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. พัชรกมน หนูเอียด
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล , ดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม , นายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
คำสำคัญ ปุ๋ยปลดปล่อยควบคุมได้;เส้นใยแบบแกน-เปลือก;การปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตแบบแกนร่วม;โพลีแลคติกแอซิด;โพลีไวนิลแอลกอฮอล์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เส้นใยพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ที่มีโครงสร้างแบบแกนและเปลือก โดยทำการผสมปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักสำหรับพืชชนิด NPK ลงไปในชั้นแกนของเส้นใยที่ใช้วัสดุพอลิเมอร์ชนิดโพลีแอลกอฮอล์ และห่อหุ้มด้วยชั้นเปลือกของพอลิเมอร์โพลีแลคติกแอซิดผสมโคพอลิเมอร์ของโพลีเอทธิลีนไกลคอลและโพรพิลีนไกลคอล ซึ่งถูกขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการปั่นเส้นใยแบบแกนร่วมภายใต้สนามไฟฟ้าสถิต ที่ให้การปลดปล่อยปุ๋ยในลักษณะที่ควบคุมได้และต่อเนื่อง และสามารถชะลอการปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อเทียบกับการให้ปุ๋ยเคมีทั่วไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง