ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเติมน้ำไหลผ่าน ความหนาแน่น และการใช้สารเคมีต่ออัตราการรอดตาย ของลูกปลาสลิดหลังการจับจากบ่ออนุบาล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาคม เล็กน้อย
เจ้าของผลงานร่วม นภสร จันทกานนท์
คำสำคัญ ปลาสลิด;การเติมน้ำไหลผ่าน;สารเคมี;ความหนาแน่น
หน่วยงาน กรมประมง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลของการเติมน้ำไหลผ่าน ความหนาแน่น และการใช้สารเคมีต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาสลิด อายุ 20-25 วัน หลังการจับรวบรวมขึ้นจากบ่ออนุบาล วางแผนการทดลองเป็น 3 การทดลอง ดำเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เป็นระยะเวลา 15 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.inlandfisheries.go.th/research/files/full/F102556.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเติมน้ำไหลผ่าน ความหนาแน่น และการใช้สารเคมีต่ออัตราการรอดตาย ของลูกปลาสลิดหลังการจับจากบ่ออนุบาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง