ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณแม่น้ำบางปะกองและแม่น้ำปราจีนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ , เกสศิณีย์ แท่นนิล
คำสำคัญ สภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมของชุมชน;แม่น้ำบางปะกง;แม่น้ำปราจีนบุรี
หน่วยงาน กรมประมง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แม่น้ำบางปะกองและแม่น้ำปราจีนบุรี เป็นแม่น้ำสายสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แม่น้ำบางปะกงมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำนครนายก และแม่น้ำปราจีนบุรี ไหลมาบรรจบกันบริเวณตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีความยาวตลอดลำน้ำ 230 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำปราจีนบุรีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วมีการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.inlandfisheries.go.th/research/files/full/F132557.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณแม่น้ำบางปะกองและแม่น้ำปราจีนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง