ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข่าเหลืองอินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธเนศร เพชรนอก
คำสำคัญ ข่าเหลืองอินทรีย์;การปลูกข่าเหลือง
หน่วยงาน เกษตรกร จ.นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ข่าเหลืองเป็นข่าที่มีรสชาติดี สีสวย มีราคาแพง ผลผลิตมากกว่า 2-3 เท่าตัวของข่าชนิดอื่น ๆ และจะเน้นขายข่าอ่อนเป็นหลัก รองลงมาเป็นข่าแก่ ข่าอ่อนตลาดรับซื้อในราคา 25-30 บาท ถ้าส่งขายต่างประเทศก็จะเกือบ 2 เท่าของราคาในประเทศและส่งขายในภาคอีสาน ส่งโรงงานปรุงเครื่องแกง และส่งออกในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ใน 1 ฤดูการผลิตจะปลูก 8 เดือนไม่เกิน 11 เดือน ข่าจะมี 2 สายพันธุ์ที่ปลูกคือ ข่าสายพันธุ์โคราชต้นสูง และข่าสายพันธุ์ใต้ นอกจากสายพันธุ์ที่ดี การใช้ปุ๋ยจะเน้นปุ๋ยอินทรีย์เพราะจะช่วยในเรื่องหน้าดินให้ร่วนซุย ธาตุอาหารครบ ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี ปลอดภัย และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=m2k9GoHEkco
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข่าเหลืองอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง