มะเฟืองหวาน ผลไม้ที่ตลาดมีความต้องการสูง หากินได้ยาก

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  มะเฟืองหวาน ผลไม้ที่ตลาดมีความต้องการสูง หากินได้ยาก
เจ้าของผลงาน :  ฐิติวิทย์ ลิมปนศิลป์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   มะเฟืองหวาน, การปลูกมะเฟืองหวาน
หน่วยงาน :  เกษตรกร จ.สงขลา
คำอธิบาย :  การปลูกมะเฟืองหวานโดยการนำพันธุ์มาจากมาเลเซีย และมาขยายพันธุ์ เมื่ออายุ 8 ปีก็สามารถห่อลูกมะเฟืองได้ ในหนึ่งกิ่งถ้าลูกติดเยอะก็จะคัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยจะเลือกแต่ลูกที่สมบูรณ์ไว้ประมาณ 1-2 ลูกเท่านั้น ในการขายมะเฟืองจะมีแม่ค้าประจำมาสั่งที่สวนว่าต้องการเท่าไหร่ เจ้าของสวนก็จะแพ็คตามที่สั่ง และนำไปส่งให้ที่ตลาด ส่วนราคาตลาดที่ขายจะอยู่ที่ 70-80 บาท และการดูแลรักษาต้องเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา มะเฟืองหวานจะต้านกับเคมีและไม่ชอบแมลง ซึ่งผลมันจะเป็นผลที่ล่อแมลงได้ดีทั้งดอกและผลเพราะมีสีเหลือง เมื่อห่อมะเฟืองหวานเสร็จ หลังจากนั้น 45 วันก็จะเก็บขายได้และเป็นที่ต้องการของตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=T6nAH3Ag6Bo
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
มะเฟืองหวาน ผลไม้ที่ตลาดมีความต้องการสูง หากินได้ยาก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710