งานวิจัยผักโขม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  งานวิจัยผักโขม
เจ้าของผลงาน :  สุเทวี ศุขปราการ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   งานวิจัยผักโขม, การปลูกผักโขม
หน่วยงาน :  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  ผักโขมเป็นพืชผักพื้นเมืองของไทยอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาติทั่วไป ผักโขมเป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่ต้องฉีดยา เก็บเกี่ยวได้ตลอด ดังนั้น จึงน่าจะหันมานิยมบริโภคผักโขมกันมากขึ้น เพราะเป็นผักที่มีคุณค่าอาหารสูงมีพวกไวตามินต่าง ๆ ไวตามินเอ ไวตามินซีก็สูงอีกทั้งมีธาตุเหล็ก และที่สำคัญขณะนี้เราทราบมาว่า ผักโขมเป็นพืช ที่มีแอนตี้ออกซิแดนสูง และได้นำพันธุ์เป็นจำนวนมากมาวิเคราะห์กันอยู่ ลักษณะของผักโขมเป็นไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นอวบน้ำ ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ขอบใบมนปลายแหลม ดอกจะเป็นช่อยาวเรียงตัวอัดกันแน่น และขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ซึ่งสามารถปลูกและ เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี อายุการปลูกผักโขมค่อนข้างสั้นเพียง 30 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=l9hJXBxZqQk
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
งานวิจัยผักโขม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710