ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มังคุด GAP
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จริต นามสนิท
เจ้าของผลงานร่วม ประคอง ภมร
คำสำคัญ มังคุด GAP;การผลิตมังคุด
หน่วยงาน เกษตรกร จ.จันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จากปัญหาราคามังคุดที่ไม่แน่นอนและบางปีก็มีราคาตกต่ำ เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก คุณลุงจริตฯ จึงได้เกิดแนวคิดผลิตมังคุดให้มีคุณภาพในปี 2547 จึงได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือ GAP เพื่อให้มังคุดที่ผลิตได้สามารถ ส่งขายได้ทั้งในและต่างประเทศ ประโยชน์ของการทำ GAP ก็คือ ได้ใบรับรองมาตรฐาน โดยต้องทำบันทึกการใช้ยา ใช้ปุ๋ย ใช้เมื่อไหร่ เดือนไหน ผลผลิต ที่ได้ทั้งหมดนี้จะนำไปส่งที่จุดรวบรวมผลผลิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงคุณภาพไม้ผลเขาวังไทร-คลองลึก ทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ ราคาดี เป็นที่ต้องการของผู้ค้าหรือตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=yyqI8UZBxfc
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง