ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เปิด Labวิศวกรรมโยธา เผยผลงานนวัตกรรมโฟมและยางแก้ปัญหาถนนพังและทรุด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม สมโพธิ อยู่ไว , วรัช ก้องกิจกุล
คำสำคัญ วิศวกรรมโยธา;นวัตกรรมโฟมและยาง
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรม เปิด Labวิศวกรรมโยธา เผยผลงานนวัตกรรมโฟมและยางแก้ปัญหาถนนพังและทรุด โดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ แนะนำความสำคัญและบทบาทของงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา มจธ. ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี แสดงผลงานวิจัย ‘เศษยางเก่า และยางพารา’ ทำถนนได้จริง ช่วยให้การใช้งานนานขึ้น ลดการพังของถนน และงานวิจัย งานวิจัย การใช้โฟม EPS ในการซ่อมคอสะพานทรุด และ รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเทคนิคธรณีและชมการสาธิตการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการและการสร้างนวัตกรรม สำหรับฝึกนักศึกษาให้รู้จักพัฒนาและต่อยอดเครื่องมือทดลองด้วยตัวเอง เพื่อลบข้อจำกัดงานวิจัยของนักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ce.kmutt.ac.th/home/node/307 https://www.youtube.com/watch?v=8mWrTrnVFfI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เปิด Labวิศวกรรมโยธา เผยผลงานนวัตกรรมโฟมและยางแก้ปัญหาถนนพังและทรุด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง