ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลไกที่บิโลบาลายด์เพิ่มกระแส SKCa ชนิดทั้งเซลล์ ในเซลล์บุโพรงหลอดเลือดแดงหัวใจมนุษย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชราภรณ์ เต่าคำ
เจ้าของผลงานร่วม วัฒนา วัฒนาภา
คำสำคัญ BILOBALIDE, SMALL-CONDUCTANCE CALCIUM-ACTIVATED POTASSIUM CHANNELS, SEROTONIN RECEPTER
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย บิโลบาลายด์ (BB) เป็นสารออกฤทธิ์ที่พบในสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย การศึกษานี้จึงต้องการศึกษากลไกที่บิโลบาลายด์เพิ่มกระแส SKCa ชนิดทั้งเซลล์ ในเซลล์บุโพรงหลอดเลือดแดงหัวใจมนุษย์ ทำการศึกษาด้วย whole cell patch clamp กลไกที่บิโลบาลายด์เพิ่มกระแส SKCa ชนิดทั้งเซลล์ ในเซลล์บุโพรงหลอดเลือดแดงหัวใจมนุษย์โดยออกฤทธิ์กระตุ้นตัวรับสารสื่อประสาทเซโรโทนินชนิด 2B และ ตัวสื่อสัญญาณตัวที่ 2 ที่เกี่ยวข้องคือ PLC
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง