ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เฟรชทูจอย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นงนุช เหมืองสิน
เจ้าของผลงานร่วม ชไมพร ศุภเชษฐพันธ์ , อุฬาริกา ลือสกุล , ลาภ วัฒนโฆวรุณ
คำสำคัญ เฟรชทูจอย;Fresh2Joy
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย Fresh2Joy เป็นนวัตกรรมเม็ดบีดที่กักเก็บสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเน่าเสียของผลไม้ขณะทำการขนส่งและรอจำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์นี้คิดค้นโดยกลุ่มวิจัย ศ.ดร.นงนุช เหมืองสินและคณะ เชื้อราและแบคทีเรียเป็นสาเหตุต้น ๆ ของการเน่าเสียของผลไม้ โดยกลไกของนวัตกกรมเม็ดบีด Fresh2Joy นี้จะค่อย ๆ ปลดปล่อยสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราออกมา ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับการนำไปใช้ยืดอายุผลไม้ผิวบาง เช่น สตอเบอร์รี่ ให้สดใหม่และ น่ารับประทาน
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง