ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวส่วนบุคคลตามฐานโครงร่างทางสังคม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มาโนช โลหเตปานนท์
เจ้าของผลงานร่วม ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ , พงศา พรชัยวิเศษกุล
คำสำคัญ เส้นทางท่องเที่ยวส่วนบุคคล;โครงร่างทางสังคม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แบบจำลองแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวส่วนบุคคลตามฐานโครงร่างทางสังคมของกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ไม่นับรวมรัสเซีย และนักท่องเที่ยวชาวเอเชียที่ไม่นับรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทย เพื่อจัดแผนการเดินทางส่วนบุคคลที่พึงพอใจสูงสุด โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวจำนวน ๑,๒๒๑ ตัวอย่าง ที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ วัฒนธรรม และชายหาด
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แบบจำลองแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวส่วนบุคคลตามฐานโครงร่างทางสังคม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง