ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบคทีเรียฉลาด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดุสิต อธินุวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม ชุมพล สกุลโต
คำสำคัญ แบคทีเรีย;แบคทีเรียฉลาด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แบคทีเรียฉลาดเป็นชีวภัณฑ์สูตรพิเศษบรรจุในบรรจุภัณฑ์ฉลาด สำหรับใช้ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันพืช ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุเก็บรักษายาวนาน ๑๒ เดือน โดยสังเกตจากแถบสีบ่งชี้อายุบนฝาของผลิตภัณฑ์ แถบบ่งชี้อายุปรากฏสีเหลือง/ส้ม เมื่อมีแก๊สมาก และในกรณีที่มีแก๊สน้อยหรือไม่มีแก๊ส แถบบ่งชี้อายุจะปรากฏสีแดง จึงสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแก๊สกับอายุของผลิตภัณฑ์ดังนี้ เมื่อมีแก๊สมาก อายุของผลิตภัณฑ์มาก ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ำ เมื่อมีแก๊สน้อย อายุของผลิตภัณฑ์น้อย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


แบคทีเรียฉลาด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง