ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง SEDDS ระบบการนำส่งสารที่แตกตัวได้เอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติ ทรัพย์ชูกุล
คำสำคัญ ระบบการนำส่งสารที่แตกตัวได้เอง;SEDDS
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย SEDD8 เป็นผลิตภัณฑ์ละลายน้ำสำหรับปศุสัตว์ ที่ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ โดยใช้เทคนิคระบบนำส่งยาที่กระจายตัวได้เอง (self-emulsifying drug delivery system, SEDDS) นำส่งสารออกฤทธิ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง เช่น น้ำมันหอมระเหยจากโหระพาและสารธรรมชาติจากน้ำมันออริกาโน ระบบนำส่งนี้เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของสารออกฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและรักษาโรคได้ดี มีต้นทุนการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ และช่วยให้สัตว์เติบโตเป็นธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


SEDDS ระบบการนำส่งสารที่แตกตัวได้เอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง