ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตไฮโดรเจนจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงแบบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. ดร. ชยากร ภูมาศ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. จีรพร เพกเกาะ , ผศ. ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง , ผศ. ดร. กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
คำสำคัญ สาหร่ายขนาดเล็ก;ไฮโดรเจนชีวภาพ;เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน;ไฟฟ้า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ทำการคัดกรองสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก 90 สายพันธุ์ พบสาหร่ายหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยมีรายงานถึงศักยภาพในการผลิตแก๊สไฮโดนเจน เช่น Cateria, Pandorina และ Ankistrodesmus เมื่อทำการปรับปรุงสภาวะการเพาะเลี้ยง เช่น การตรึงเซลล์ สูตรอาหารที่เหมาะสม และการปรับปรุงระยะเวลาการให้แสง พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนได้สูงขึ้น ไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากสาหร่ายสามารถนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการทำให้บริสุทธิ์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง