ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากป่านศรนารายณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
คำสำคัญ เส้นใยธรรมชาติ;ป่านศรนารายณ์;เครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติ;การปรับผิวเส้นใย
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดความกระด้างของเส้นใยป่านศรนารายณ์ โดยการใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง และตกแต่งสำเร็จด้วยสารซิลิโคนความเข้มข้น 20 กรัม ต่อ ลิตร อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที พบว่าเส้นใยมีความกระด้างลดลง และมีความนุ่มลื่นขึ้น รับรู้ได้โดยการสัมผัส ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความกระด้างของผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง