ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ ลดหนังสือ เพิ่มพื้นที่เรียนรู้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ;ห้องสมุดในฝัน
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โฉมใหม่ของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากการตกแต่งภายในที่ร่วมสมัย เรียบง่าย น่าใช้งาน สิ่งที่สังเกตได้คือไม่พบชั้นหนังสือ ถือเป็นห้องสมุด ในฝันของนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคนเลยทีเดียว นอกจากจะปรับปรุงให้สวยงามและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ (Advanced Technology) สื่อมีเดียต่างๆ เข้ามาตอบสนองความพึงพอใจและรูปแบบการใช้งานของนิสิตที่ต้องการห้องทำงานเป็นกลุ่มหรือห้องประชุมสัมมนากลุ่มย่อยแล้ว เพื่อเสริมสร้างความคิดและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ มีห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก 6 ห้อง มีเบาะสำหรับนอนรับชมสื่อมัลติมีเดียได้ตามอัธยาศัย มุมนี้ถูกเรียกว่า” เดอะ บ็อกซ์” คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในแต่ละกล่อง สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลนอกตำราในอินเทอร์เน็ต พร้อมกับการพักผ่อนใน เพื่อลดความตึงเครียด ทีมศึกษาวิจัยบอกว่า การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญคือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน เพราะนิสิตส่วนใหญ่ต้องการให้ห้องสมุดเป็นพื้นที่อ่านหนังสือส่วนตัวและพักผ่อน ตลอดจนใช้ติวหนังสือกับเพื่อน มากกว่าการยืมคืนหนังสือ ถือว่าเป็นการสร้างห้องสมุดที่มีคุณภาพ ที่เป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญา ที่ลงทุนมหาศาลแค่ไหน ก็ถือว่าคุ้มค่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AZBgTLVZQcQ https://sapparot.co/2015/11/19/engchulalibrary/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ ลดหนังสือ เพิ่มพื้นที่เรียนรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง