ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทุเรียนต้นคู่ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผสมผสาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรภัทร อุ่นใจ
เจ้าของผลงานร่วม ชาตรี บุญนาค
คำสำคัญ การปลูกทุเรีแบบต้นคู่;ภูมิปัญญาชาวบ้าน;นวัตกรรมผสมผสาน
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและภาคตะวันออก และเป็นไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าไม้ผลอีกหลายชนิด ตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา กำหนดให้เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลตอบแทนต่อพื้นที่ในขณะที่พื้นที่เท่าเดิม ประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ทุเรียนปลูกต้นคู่ จึงเป็นการตอบโจทย์ได้อย่างดี ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีและผลตอบแทนต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ธีรภัทร อุ่นใจ เกษตรกรปลูกทุเรียน ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เล่าถึงที่มาจุดเริ่มต้นปลูกทุเรียนต้นคู่ หรือปลูก 2 ต้นในหลุมเดียวกัน..เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณ ปลูก 2 ต้น เผื่อชดเชยหากอีกต้นตายไป ข้อดีในการปลูกแบบต้นคู่ ประการแรกก็คือ จะช่วยให้การยึดและประสานระหว่างกันของรากมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ทำให้การโค่นล้มของทุเรียนที่จะเกิดจากแรงลม หรือภัยธรรมชาติน้อยลง ลดปัญหาความสูญเสียของผลผลิตทุเรียน ประการที่สอง เมื่อทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นเป็นสองต้นคู่กันต่อหลุมที่มีการบริหารจัดการหลุมที่ดีแล้ว จะส่งผลให้ระบบรากสามารถหาอาหารได้ดีขึ้น จึงทำให้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากขึ้น อีกทั้งคุณภาพของผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=HGxmS5SDYl8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ทุเรียนต้นคู่ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผสมผสาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง