ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องล้างเกลือในแมงกะพรุนดองเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมัคร รักแม่
คำสำคัญ เครื่องล้างเกลือในแมงกะพรุนดอง;ผู้ประกอบการไทย;การล้างแมงกะพรุน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง, บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เครื่องล้างแมงกะพรุนที่พัฒนาขึ้นได้ถูกติดตั้งที่บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด ช่วยลดเวลาการผลิตจากเดิมต้องแช่น้ำนาน 8-15 ชั่วโมงและล้างอีก 3 ชั่วโมง ให้สามารถแช่และล้างแมงกะพรุนได้ภายใน เวลา 2 ชั่วโมงและต้นทุนการล้างลดลงจาก 21.93 บาท/กิโลกรัม เหลือเพียง 4.10 บาท/กิโลกรัม หรือ ลดต้นทุนได้ 81.31% อีกทั้งลดปริมาณน้ำในการล้าง จาก 36ลิตร/กิโลกรัม เหลือเพียง 10.8ลิตร/กิโลกรัม หรือปริมาณน้ำใช้ล้างลดลง 70.0% คุณภาพของแมงกะพรุนเป็นที่พอใจแก่ทางบริษัทฯ เพราะสามารถล้างทรายออกไปได้ด้วย เครื่องต้นแบบมีความสามารถในการล้างแมงกะพรุนเทียบเท่ากับพนักงานประมาณ 10 คน อีกทั้งมีระยะเวลาในการคืนทุน ประมาณ 126.2 วันทำงานเท่านั้น และหากขยายขนาดและระบบการล้างแมงกะพรุนวันละ 2,000 กิโลกรัม จะลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 9.4 ล้านบาท/ปี วิธีการล้างด้วยเครื่องต้นแบบสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.trf.or.th/component/attachments/download/4600
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เครื่องล้างเกลือในแมงกะพรุนดองเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง