ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Elevated HPV16 E1 Expression is Associated with Cervical Cancer Progression
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Fern Baedyananda
เจ้าของผลงานร่วม Parvapan Bhattarakosol, Arkom Chaiwongkot
คำสำคัญ HPV, Cervical Cancer, E1
หน่วยงาน chulalongkorn university
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย OBJECTIVES: The primary replication protein, HPV E1, has been shown to play a role in mitigating host defence and disrupting normal cell cycle processes, leading to the development of cancer. This study investigated the expression profile of HPV16 E1 in various stages of cervical cancer development and the factors that control E1 expression. METHODS: One hundred and twenty-four HPV16-positive cervical samples ranging from normal to CIN 1, CIN 2/3, and SCC lesions were studied. E1 mRNA expression was determined by ddPCR. Methylation of promoters p97 and p670 was quantified by pyrosequencing, while PCR, qPCR, and sequencing were used to determine the physical state and variations of the HPV16 E1 genome. RESULTS: Increased E1 mRNA expression related to disease progression (normal 0.18, CIN 1 0.41, CIN 2/3 0.65, and SCC 0.79) was demonstrated with a significant positive correlation (r = 0.661, p = 0.019). No association between physical state and E1 expression was found. Methylation of p97 and p670 promoters showed significant elevation in SCC compared to normal samples. Only 4.2% showed genomic variations of HPV16 E1 63-bp duplication. CONCLUSION: E1 may play a role in cancer development. The detection of E1 mRNA and promoter methylation may be useful as cancer prognostic markers.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29495005
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


Elevated HPV16 E1 Expression is Associated with Cervical Cancer Progression is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง