ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำสื่อประกอบการเล่านิทาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
คำสำคัญ การทำสื่อ;สื่อประกอบการเล่านิทาน
หน่วยงาน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ตัวอย่างสื่อประกอบการเล่านิทานตัวอย่าง เช่นหนังสือ หุ่นมือ ภาพวาด หน้ากาก รูปสุนัข รูปผีเสื้อ สามารถที่จะทำตัวละคร นำมาเป็นสื่อใช้ประกอบการเล่านิทาน และกิจกรรมหลังจากการเล่านิทานทำจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งหาได้ง่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Gzwndojm3jc
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การทำสื่อประกอบการเล่านิทาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง