ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คลังข้อมูลดิจิทัล DSpace
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย
คำสำคัญ คลังข้อมูลดิจิทัล;ระบบ DSpace
หน่วยงาน บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล Open Source “DSpace” ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บและบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัล ที่เป็นผลผลิตจากองค์ความรู้ขององค์กร เช่น ไฟล์หนังสือ ไฟล์เอกสาร ไฟล์นำเสนอ ไฟล์วีดิทัศน์ โดยจัดเก็บไฟล์ตามมาตรฐานสากล และตามหลักวิชาการของการสงวนรักษาระยะยาว ระบบ DSpace ช่วยให้การจัดเก็บไฟล์ เรียกดูสืบค้น และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆ สะดวกง่ายดาย เหมาะกับการใช้งานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการ รวมถึงเอกชนที่มีการผลิต หรือเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.arda.or.th/newlist-detail.php?id=269
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


คลังข้อมูลดิจิทัล DSpace is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง