การบรรจุหมึกหอมมีชีวิตเพื่อการขนส่ง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การบรรจุหมึกหอมมีชีวิตเพื่อการขนส่ง
เจ้าของผลงาน :  จรวย สุขแสงจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม :   กัญญภา เลิศอิทธิเวช, สนธยา ผุยน้อย
คำสำคัญ :   ปลาหมึก, เทคนิคการบรรจุหมึกหอม, การขนส่งหมึกหอมมีชีวิต
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  ปลาหมึกเป็นอาหารที่นิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันอาหารทะเล แต่ปัจจุบันอาหารทะเล ไม่มีการนำปลาหมึกเป็นๆ มาจำหน่ายหรือบริโภค เหมือนสัตว์อื่นๆ เนื่องจากยังไม่มีการขนส่งดูแลหรือบรรจุปลาหมึกที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงนำเทคนิคการบรรจุหมึกหอมที่มีชีวิตเพื่อการขนส่ง เพราะนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคของที่มีคุณภาพ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าสัตว์ ตลอดจนเทคนิคการขนส่งหมึกหอมที่มีชีวิตไปเลี้ยงต่อ aquarium เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงาม กระบวนการคือ บรรจุหมึกหอมพร้อมน้ำทะเลสะอาด ปริมาตร 1.5 ลิตร ลงในถุง ถุงละ 1 ตัว ปิดปากถุงด้วยเครื่องซีลปิดปากถุงด้วยความร้อน ทำการเติมอากาศ(ออกซิเจน) ที่ช่องทางด้านท้ายถุงให้เต็ม ปิดปากช่องเติมอากาศ หลักการสำคัญคือ กระบวนการการปรับอุณหภูมิให้ได้ 22 องศาเซลเซียส เพื่อให้หมึกรู้สึกคุ้นเคยเหมือนอยู่ในทะเล ช่วยให้หมึกไม่ตกใจหรือตกใจน้อยลง ส่งผลให้หมึกไม่พ่นหมึกสีดำออกจากตัว จากนั้นจึงนำไปบรรจุลงลังโฟม ทำให้สามารถขนส่งหมึกหอมที่มีชีวิตจากแหล่งผลิตไปถึงยังร้านค้าได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=LQmzfjP0Wis, http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=45576
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การบรรจุหมึกหอมมีชีวิตเพื่อการขนส่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710