ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บัวกระถาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สีไพร ศรีแสงทรัพย์
คำสำคัญ บัวกระถาง;บัวผันบัวเผื่อน
หน่วยงาน เกษตรกร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย บัวผันบัวเผื่อนเป็นบัวพื้นเมืองของไทย มีดอกหลายสีมีกลิ่นหอม บานตอนเช้าหุบตอนเย็น ที่สวนบัวสีไพรก็มีหลากสี เพราะบัวชนิดนี้ผสมข้ามสีกันได้ง่าย ๆ เพราะโดยแมลงในธรรมชาติ การปลูกบัวจะมีในร่องน้ำและบนบกคือ ในร่องน้ำจะดำไว้เพื่อให้โตใบโต เมื่อใบโตก็จะตัดใบ พอได้ 6-7 วันใบก็จะกลายเป็นหน่อ เมื่อได้หน่อบัวมาแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญก็คือดินคลอง ต้องเน้นเป็นเลนคลองเท่านั้นถึงจะดีเพราะไม่มีสารตกค้าง จากนั้นก็นำมาใส่ในกระถางแล้วปาดให้เรียบ เติมน้ำ แล้วนำหน่อที่ได้มาริดใบริดก้านออก และก็ปักดำอย่าให้รากหลุดออกมาปลูกไว้ 45 วันก็ขายได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Ijqgwau_eSc
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง