ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เศรษฐีเกษตร : เศรษฐี "กุ้งก้ามกราม" นครปฐม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนู หอมชุนภิรมย์
คำสำคัญ เศรษฐีเกษตร;กุ้งก้ามกราม นครปฐม;การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
หน่วยงาน เกษตรกร อ.เมือง จ.นครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้นต้องมีการดูแลตัวกุ้ง ดูแลน้ำ และดูแลสภาพสีน้ำ ต้นทุนบ่อกุ้งก้ามกรามขนาด 10 ไร่ ก็จะมีค่าเช่าที่ดิน ค่าขนส่ง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ในสภาพบ่อกุ้งนั้นการลงทุนระยะแรกจะมีต้นทุนมาก แต่ต่อไปจะลงทุนน้อยลงเพราะได้ตั้งคันบ่อแล้ว จะเสียแค่ค่าน้ำมัน ค่าปรับสภาพ และค่าพันธุ์กุ้งซึ่งเป็นต้นทุนถาวร ในการลงกุ้ง 1 ครั้งจะสามารถจับได้ 6 ครั้งจะไม่เหมือนกุ้งขาว กุ้งกุลาเพราะ 3 เดือนจะวิดบ่อเลย ส่วนกุ้งก้ามกรามจะอยู่ได้ประมาณ 10-11 เดือน จะทยอยจับคัดไซส์ ถ้าไซส์ไหนขายไม่ได้ก็เอาลงเลี้ยงต่อเดือนหน้าค่อยจับ การลงครั้งแรก 5 เดือนครึ่งจะเริ่มจับ ต่อไปก็จะครั้งละเดือน ๆ จนกว่า ตัวกุ้งจะหมด การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=H9xphiAHpJE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เศรษฐีเกษตร : เศรษฐี "กุ้งก้ามกราม" นครปฐม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง