ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกรัตน์ ไวยนิตย์
คำสำคัญ เครื่องสกัดน้ำมันปาล์ม;ไอน้ำ
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ เริ่มจากการส่งผลปาล์มร่วงเข้าสู่หลุมรับผลปาล์ม ซึ่งจะถูกลำเลียผ่านสกรูผลปาล์มสด เพื่อนำผลปาล์มไปแยกสิ่งปนเปื้อนทำความสะอาด จากนั้นจะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องอบผลปาล์มเพื่อไล่ความชื้นและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปส โดยมีระบบเผาไหม้แบบไซโคลนทำหน้าที่สร้างและจ่ายลมร้อนให้กับเครื่องอบผลปาล์ม จะถูกลำเลียงโดยสกรูลำเลียงผลปาล์มอบเข้าสู่เครื่องชั่งไหลผ่านเพื่อชั่งน้ำหนักผลปาล์มที่อบแล้วให้ได้ปริมาณที่กำหนด ก่อนจะถูกปล่อยเข้าเครื่องแยกเนื้อและเมล็ด เมล็ดปาล์มที่แยกได้จะถูกลำเลียงออกจากกระบวนการผลิตโดยสกรูลำเลียงเมล็ดและเส้นใย เพื่อเข้าสู่เครื่องแยกเมล็ดและเส้้นใยจนได้เมล็ดปาล์มที่สะอาดสำหรับนำไปจำหน่ายต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=k8zpIbNomq0
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง