ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กล่องพิฆาตฝุ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิรัตน์ คำพรม
เจ้าของผลงานร่วม ไชยยศ การทหาร , ศิริชัย เรียบสันเทียะ , เฉลิม ไชยณรงค์ , สมาน ปิดกันภัย , อรรถพล ทาหะพรหม , มนตรี สวัสดีใจ , วิบูลย์ ขาดศูนย์ , มนูญ บุญศิลป์ , ณัฐพงษ์ วงษ์กลม , เฉลิมพล วรรณการ , ณัฐพงษ์ จันทร์อินตา
คำสำคัญ กล่องพิฆาตฝุ่น;ฝุ่น
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กล่องพิฆาตฝุ่น เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดฝุ่นฟุ้งกระจายจากเครื่องตักถ่านลิกไนต์ แบบ Boom-Type Bucket Wheel Reclaimer ของเหมืองแม่เมาะที่ใช้ตักถ่านส่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกำลังผลิต 2,400 MW. เป็นการออกแบบโครงสร้างลักษณะกล่องเพื่อบังคับทิศทางฝุ่นที่ ฟุ้งกระจายออกมาให้ไปตามช่องที่กำหนดด้วยแรงส่งตามธรรมชาติ โดยใช้วิธีการการลดฝุ่นที่ออกมานั้นด้วยระบบ Spray น้ำที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์วัดแสงโดยอัตโนมัติ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


กล่องพิฆาตฝุ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง