ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อนุภาคนาโนชีวภาพสำหรับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปาริยา ณ นคร
เจ้าของผลงานร่วม ปภัสสร กิ่งเกล้า
คำสำคัญ อนุภาคนาโน;ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นอนุภาคที่ทำจากสารชีวภาพที่มีขนาดนาโนใช้ร่วมกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ (พืชสมุนไพร) ที่ทำให้สารเหล่านั้นมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้น อาทิ การคงตัว สภาวะการออกฤทธิ์ หรือ ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางในรูปแบบต่างๆ ที่ให้ผลการรักษาได้ดีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดการอักเสบ การรักษาสิว ทำให้ผิวขาวขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อนุภาคนาโนชีวภาพสำหรับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อผลิตภัณฑ์เวชสำอาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง