ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัคซีนต่อต้านเห็บโค KU-VAC
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถาพร จิตตปาลพงศ์
คำสำคัญ วัคซีนต่อต้านเห็บโค KU-VAC;การป้องกันสัตว์จากเห็บ
หน่วยงาน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเห็บโค ที่มีกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ของเห็บ ซึ่งปัญหานี้มีมาเป็นเวลานาน วิธีเดียวที่นำมาใช้ควบคุมเห็บคือ การใช้สารเคมี(Acaricides) เมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่ง เห็บโคจะปรับตัวได้และเกิดการดื้อต่อยา ยาที่ต้องคิดค้นขึ้นใหม่จึงมีราคาแพงไม่เหมาะกับเกษตรกรในประเทศที่กำลังพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้คิดค้นพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค KU-VAC ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร สามารถป้องกันสัตว์จากเห็บได้นานกว่าสารเคมี วัคซีนนี้ไม่มีอันตรายต่อตัวสัตว์ ไม่มีสารตกค้างในตัวสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Kcvl4j4MGN8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วัคซีนต่อต้านเห็บโค KU-VAC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง