ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พนักงานวิทยุการบิน ลาออกมาทำแปลงเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อำนาจ สงวนสิน
คำสำคัญ การทำเกษตรแบบผสมผสาน;แปลงเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย คุณอำนาจ สงวนสิน ลาออกจากผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ หันหลังให้อาชีพงานประจำเงินเดือนแสนกว่าบาท ปรับพื้นที่นาข้าว จำนวน 15 ไร่ ปลูกข้าวสามสายพันธุ์ โดยไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีใด ๆ เลย เป็นการปลูกแบบธรรมชาติ ข้าวบางส่วนที่เหลือจากเก็บไว้กินในครัวเรือน แบ่งขายให้กับชาวบ้านได้ซื้อข้าวในราคาประหยัดเพราะนาข้าวคุณอำนาจมีต้นทุนต่ำ ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแปลงเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ตนเองได้ศึกษาและเรียนรู้มาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี มาเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้เรียนรู้เชิงประจักษ์ ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยวิธีการปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกในรั้วบ้านของตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mediastudio.co.th/2016/10/31/65803/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พนักงานวิทยุการบิน ลาออกมาทำแปลงเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง