ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจกล้วยไม้ป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
เจ้าของผลงานร่วม วิไลลักษณ์ ชินะจิตร , พัฒนาภรณ์ วงษ์ทรงยศ , พรพิศ ชูสอน , สมยศ บุญญสมภพ , วรชาติ โตแก้ว
คำสำคัญ กล้วยไม้ป่า;เขื่อนสิรินธร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กล้วยไม้ป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวน 21 ชนิด เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย 10 ชนิด กล้วยไม้ดิน 11 ชนิด จัดจำแนกอยู่ใน 14 สกุล เป็นกล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร (Habenaria) มากที่สุด จำนวน 3 ชนิด และมีกล้วยไม้สกุลสิงโต (Bulbophyllum) เป็นกล้วยไม้ชนิดเด่นในพื้นที่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=96P-HORT-023.pdf&id=929&keeptrack=21
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสำรวจกล้วยไม้ป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง