ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาและการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบสำหรับสตรีวัยทองร่วมกับกลุ่มอาการอ้วนลงพุงจากผลหม่อน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุพรรณิการ์ ขาววิเศษ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร, ผศ.ดร.วิภาวี ทูคำมี
คำสำคัญ ผลหม่อน, เอนแคปซูเลชัน, วัยทอง, กลุ่มอาการอ้วนลงพุง
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สารสกัดผลหม่อนที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชันซึ่งอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินเป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพต่อการลดปัญหาอ้วนลงพุงในวัยทอง และภาวะความผิดปกติที่พบในวัยทองที่เกิดภาวะอ้วนลงพุง เช่น ความจำบกพร่อง ตลอดจนไขมันพอกตับ กลไกหลักที่ลดปัญหาดังกล่าวเกิดผ่านการลดความเครียดออกซิเดชันและการอักเสบ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาและการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบสำหรับสตรีวัยทองร่วมกับกลุ่มอาการอ้วนลงพุงจากผลหม่อน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง