ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ฯ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธนพัฒน์ สุระนรากุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.จิตติยา สุระนรากุล , นายปรีชา ศิริสม , นายประหยัด ศรีโคตร
คำสำคัญ กากมันหมักยีสต์ อาหารเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การใช้ปประโยชน์กากมันหมักยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหาเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบพึ่งพาตนเอง และพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และยกระดับระบบการผลิตสัตว์ให้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ฯ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง