ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โรงเรือนเห็ดหลินจือด้วยระบบ Application ผ่านมือถือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คำสำคัญ โรงเรือนเห็ดหลินจือ;Application blynk
หน่วยงาน ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัต ของการทำงานของเห็ดหลินจือ สามารถตั้ง อุณหภูมิ ความชื้นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือด้วย Application blynk มีตัวมอนิเตอร์อุณหภูมิ ความชื้น กราฟ กราฟจะบันทึกเก็บไว้ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ สามารถที่ส่งไปยัง Excel ข้อดีของระบบคือกรณีที่เห็ดเจริญเติบโตผิดปกติ สามารถดูข้อมูลย้อยหลังได้ และอีกกรณีหนึ่งถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ทำงานระบบจะเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=wIUx2UM0ZT8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โรงเรือนเห็ดหลินจือด้วยระบบ Application ผ่านมือถือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง