ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและชะลอความแก่ของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว HOLOTHURIA SCABRA

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและชะลอความแก่ของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว HOLOTHURIA SCABRA
เจ้าของผลงาน :  นางสาวประภาภรณ์ จัตุจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร. ไกร มีมล
คำสำคัญ :   Sea cucumber, HOLOTHURIA SCABRA, C. elegans, Anti-oxidant, Anti-ageing
หน่วยงาน :  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว Holothuria scabra พบว่าสารสกัดจากปลิงทะเลขาวมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีในหนอนตัวกลม C. elegans ที่ใช้เป็นสัตว์ทดลอง รวมทั้งสามารถกระตุ้นให้หนอนมีความทนทานเพิ่มขึ้นต่อการกระตุ้นด้วยความร้อนและอนุมูลอิสระ เช่น paraquat ได้ และมีกลไกการยืดอายุและชะลอความแก่ผ่านทางโปรตีน FoxO/DAF-16 transcription factor และโปรตีนเป้าหมายในวิถี insulin/IGF signaling pathway
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและชะลอความแก่ของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว HOLOTHURIA SCABRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710