ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผ่นยางป้องกันแผลกดทับเนื่องจากการเสียดสีของผู้ป่วยที่ใช้ท่อยาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกวิภู กาลกรณ์สุปราณี
เจ้าของผลงานร่วม นิธินาถ แซ่ตั้ง , วรวิทย์ วานิชสุวรรณ , อุรา แสงเงิน , วิรัตน์ ทวีปรีชา
คำสำคัญ แผ่นยางป้องกันแผลกดทับ;จากการเสียดสี
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนอันดับต้นๆที่พบผู้ป่วยในโรงพยาบาลเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวได้น้อยโดยมีสาเหตุมาจากผิวหนังถูกกดทับหรือเกิดจากการเสียดสีกับอุปกรณ์ผิวหนังโดยมีสาเหตุและยังมีภาระเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากแผลกดทับด้วย ปัญหาดังกล่าวเป็นโจทย์สำคัญที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะต้องแก้ไขและเป็นที่มาของงานวิจัยโดยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย แพทย์ และพยาบาล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=A8XWl3vlLgo
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


แผ่นยางป้องกันแผลกดทับเนื่องจากการเสียดสีของผู้ป่วยที่ใช้ท่อยาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง