ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรกรสุโขทัยปลูกไผ่กิมซุงรายได้ดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุทิน ทองเอ็ม
คำสำคัญ เกษตรกรสุโขทัย;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;การปลูกไผ่กิมซุง
หน่วยงาน บ้านเลขที่ 65 หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม เกษตรกรต้นแบบได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้หลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในเรื่องการปลูกพืชข้าว 30% ทำสระน้ำ 30% มีน้ำใช้ตลอดปี อีก 30% ปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ พืชสวน และเลี้ยงสัตว์ประมง และลดการใช้สารเคมีโดยการปลูกพืชบำรุงดิน ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพต่างๆ ปลูกไผ่กิมซุงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งลำ ได้แก่ กิ่ง แขนง ยอด ลำไผ่ จำหน่ายกิ่งพันธุ์ โดยใช้วิธีตัดกิ่งแขนงมาเพาะชำ โดยใน 1 หน่อ สามารถตัดกิ่งแขนงมาชำได้ประมาณ 5-6 กิ่ง ส่วนหน่อไผ่นำมาแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง ลำที่ไม่ใช้นำไปเผาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้ดินแกลบ ได้เป็นถ่าน นอกจากนี้ได้เจาะรูไผ่เพื่อนำน้ำไผ่มาจำหน่ายขวดละ 10 บาท ซึ่งจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เบื้องต้นพบว่า น้ำไผ่เป็นน้ำสะอาดไม่มีจุลินทรีย์ที่มีผลกระทบต่อร่างกายสามารถดื่มได้ นอกจากนี้กำลังปรึกษากับพลังงานจังหวัด เพื่อแปรรูปไผ่เป็นถ่านชาโคลเพื่อทำเครื่องสำอางอย่างไรก็ตามรายได้จากการขายกิ่งไผ่ หน่อไผ่ 60,000-70,000 บาทต่อปี”
ข้อมูลเพิ่มเติม https://siamrath.co.th/n/17922
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เกษตรกรสุโขทัยปลูกไผ่กิมซุงรายได้ดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง