ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กุญแจแห่งความสำเร็จของแดรี่โฮม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พฤฒิ เกิดชูชื่น
คำสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;แดรี่โฮมฟาร์ม;ฟาร์มโคนมเกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท แดรี่โฮม (Dairyhome) ซึ่งผลิตนมพร้อมดื่มและโยเกิร์ตในแบรนด์แดรี่โฮม ก่อตั้งธุรกิจมามากกว่า 10 ปีแล้ว ได้น้อมนำการใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร ตั้งแต่เริ่มสร้างบริษัทนี้ คือการลงทุนในเม็ดเงินทีละน้อย พร้อมกับลงทุนในสิ่งที่จำเป็นและไม่ลงทุนทำอะไรเกินตัว พร้อมใช้แนวทางการทำโคนมเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารเคมี โคนมเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเอง ใช้ปัจจัยภายในฟาร์ม ทำให้เกษตรกรมีรายจ่ายลดลงรายได้เพิ่มขึ้น ได้น้ำนมมีคุณภาพสูง รวมถึงวัว มีอายุยืนยาวมากขึ้น เพราะจะมีความสุขในการใช้ชีวิตในฟาร์มมีพื้นที่ได้เดินเล่น บริษัทยังมุ่งปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีหัวใจเกษตรอินทรีย์ เปิดให้พนักงานทำฟาร์มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และนำมาส่งที่ร้านแดรี่โฮมทำให้พนักงานมีรายได้สูงขึ้น พร้อมร่วมมือกับชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมมีการจัดทำโครงการอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก และการกระตุ้นให้ชุมชนใช้ถังดักไขมัน เพื่อร่วมมือกันบำบัดน้ำเสียภายในชุมชน เป็นผลทำให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.posttoday.com/politic/report/524236
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เศรษฐกิจพอเพียง กุญแจแห่งความสำเร็จของแดรี่โฮม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง