ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บ้านสวนตามรอยธรรมเกษตรกรรมไร้สารพิษ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกศแก้ว เข็มเพชร
คำสำคัญ ศูนย์การเรียนรู้;เกษตรธรรมชาติ;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;ธรรมเกษตรกรรม;การเกษตรแบบไร้สารพิษ
หน่วยงาน บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นางเกศแก้ว เข็มเพชร ได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรม “เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรธรรมชาติ” ที่ป่าดงนาทาม กับกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งมี พลตรี พิเชษฐ วิสัยจร (ยศในขณะนั้น) เป็นแม่ทัพ จากการเร่ียนรู้ในครั้งนั้นได้นำความรู้มาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 50 ไร่ที่มีอยู่ของตนเอง โดยยึดหลัก “ปลูกทุกอย่างไว้กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ทำทุกอย่างไว้ใช้ ใช้ทุกอย่างที่ทำ” ซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบธรรมชาติไร้สารเคมี บ้านสวนตามรอยธรรม เกษตรกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านเกษตรพัฒนา แห่งนี้ เป็นสุดยอดศูนย์เรียนรู้ 108 ของ กศน. และเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดโอกาสและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้การเกษตรแบบไร้สารพิษ การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมบนพื้นฐานความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.khamkwang.go.th/tour/98-t1.html
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


บ้านสวนตามรอยธรรมเกษตรกรรมไร้สารพิษ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง