ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง จากวิศวกรสู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤตวิทย์ วางขุนทด
คำสำคัญ การทำเกษตรอินทรีย์;เกษตรแบบผสมผสาน
หน่วยงาน ฟาร์มคุณทวด ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เริ่มต้นจาก คุณกฤตวิทย์ วางขุนทด หรือ คุณมาร์ค ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ University Sussex ในเมือง Brighton ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่แถบชานเมืองจึงมีโอกาสได้เห็นชีวิตของคนชนบทที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในครอบครัวเอง ส่วนที่เหลือก็นำมาขายในตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต ซึ่งคล้ายตลาดนัดบ้านเรา ทำให้ประทับใจในวิถีชีวิตชนบทซึ่งไม่มีโอกาสได้สัมผัสในเมืองไทย จึงมีความคิดตลอดที่จะปลูกพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์หลังจากได้กลับบ้าน ระหว่างนั้นช่วงวันหยุดได้ออกไปต่างจังหวัดแถบจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศของเกษตรอินทรีย์อีกด้วย จึงได้ตัดสินใจเริ่มหาความรู้การทำนาอินทรีย์ นาจำนวนสิบกว่าไร่ของคุณทวดที่เชียงรายที่เคยให้เช่าก็เปลี่ยนมาทำเอง พืชชนิดแรกที่ทำเองคือการปลูกข้าว ทั้งข้าวหอมมะลิ และไรซ์เบอร์รี่ จนกระทั่งเป็นนาอินทรีย์ ที่มีทั้งข้าว ถั่วเหลือง ผักสวนครัว รวมไปจนถึงเป็ด 30 กว่าตัว ปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์โดยใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 และได้เก็บพันธุ์มาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/thechangethailand/videos/1577616088986816/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


จากวิศวกรสู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง