ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุธรรม จันทร์อ่อน
คำสำคัญ เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ;เศรษฐกิจพอเพียง;บ้านปลักไม้ลาย;ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
หน่วยงาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผู้ใหญ่สุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัญชีฟาร์มปี 2553 และหมอดินอาสาดีเด่น จ.นครปฐม ซึ่งใช้เนื้อที่ 17 ไร่เศษในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและในปี 2540 รวมกลุ่มชาวบ้านทำเกษตรผสมผสานโดยเน้นเกษตรอินทรีย์ ใช้สมุนไพรและสารชีวภาพแทนการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมดูแล โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จนกลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (เกษตรอินทรีย์) บ้านปลักไม้ลาย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://group045571.blogspot.com
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: search/result_search.php

Line Number: 178


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง