ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตามรอยเท้าพ่อ พออยู่พอเพียง คุณลุงประทีป มายิ้ม ต้นแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประทีป มายิ้ม
คำสำคัญ บ้านมายิ้ม;เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน;เกษตรแบบผสมผสาน
หน่วยงาน บ้านมายิ้ม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ลุงประทีป มายิ้ม เกษตรกรเจ้าของ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของที่ดินเพียง 1 ไร่ แต่ปี ๆ หนึ่ง ทำเงินได้หลายแสน ด้วยการยึดหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่ ดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน และพึ่งพาตนเองได้ด้วยการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ โดยพื้นที่ 1 ไร่ของคุณลุงประทีปนั้น ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพและสารกำจัดศัตรูพืช ทำแปลงผัก ปลูกพืชผักสวนครัวไทย ๆ เลี้ยงสัตว์ ทำเล้าเป็ดเล้าไก่ เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก เมื่อคำนวณโดยรวมแล้วมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่าแสนบาท เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบ “เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน” โดยไม่เน้นผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ราคาดี แต่ผสมผสานทุก ๆ อย่างเข้าด้วยกัน ช่วยให้อยู่กับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม www.baannoi.com/สรรหามาเล่า/78-ต้นแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน.html
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ตามรอยเท้าพ่อ พออยู่พอเพียง คุณลุงประทีป มายิ้ม ต้นแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง