ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรและการใช้ถิ่นอาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร
คำสำคัญ การเคลื่อนย้ายประชากร;การใช้ถิ่นอาศัยย่อย;ค้างคาวคุณกิตติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาประชากรของค้างคาวคุณกิตติภายในถ้ำหินปูน บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ผืนป่าตะวันตก เขาวังเขมร และแปลง 905 จังหวัดกาญจนบุรี การสำรวจขนาดประชากรค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่ศึกษา และเพื่อศึกษาการใช้พื้นที่ของค้างคาวคุณกิตติหลังจากกลับมาจากการหากินในช่วงหัวค่ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rspgchula.sc.chula.ac.th/research/r2557_8.html
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรและการใช้ถิ่นอาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง