ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการสำรวจความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร
คำสำคัญ ความหลากหลายของค้างคาว;สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จากการสำรวจความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557 และ 23-25 พฤษภาคม 2557 พบค้างคาว จำนวน 3 ชนิด ในบริเวณเกาะแสมสาร เกาะขาม เกาะฉางเกลือ และเกาะจวง ได้แก่ บนเกาะแสมสาร พบว่ามีค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง Pteropus lylei บินมากินผลไม้สุก (ลูกสะเดา) ในช่วงเวลากลางคืน บนเกาะขาม พบว่ายังมีค้างคาวปีกถุง Taphozous sp. จำนวนมากกว่า 150 ตัว อาศัยอยู่ภายในถ้ำ บนเกาะฉางเกลือ พบว่ายังมีค้างคาวปีกถุง Taphozous sp. จำนวนอย่างน้อย 50 ตัว อาศัยอยู่ภายในถ้ำ บนเกาะจวง พบว่ามีค้างคาวแม่ไก่ไม่ทราบชนิด Pteropus sp. บินออกมาจากเกาะด้านทิศเหนือ เพื่อไปหากินในพื้นที่อื่น นอกจากนั้นยังพบหนูท้องขาวเดินหากิน บริเวณหน้าบ้านพักบนเกาะจวง และเกาะแสมสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rspgchula.sc.chula.ac.th/research/r2557_7.html
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการสำรวจความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง