ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ
คำสำคัญ การเพิ่มมูลค่า;มันสำปะหลัง
หน่วยงาน สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง โดยการนำมันสำปะหลังมาแปรรูปด้วยการทำเป็นมันอีโต้หรือมันหั่นแล้วนำมาตากเรียงประมาณ 5-8 วันก็สามารถเก็บได้ เป็นการพ­ัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่ามันสำปะ­หลัง เพิ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่­่ปลูกมันสำปะหลัง เป็นอาชีพการทำ­การเกษตรที่ยั่งยืน ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=mcdrYBiZEIc
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง